ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Vishraam for bhai gurdaas ji vaar

Posted by singh11000 
Vjkkvjkf. Can someone please tell me the vishraam for this shabad.
Satgur meh shabad shabad meh satgur hai
Nirgun giaan dhiaan samjhaavai jee
Reply Quote TweetFacebook
Veer Ji, let us try some VICHAR on this Pangti.

Satgur meh Shabad
Shabad meh Satgur Hai

As per available meanings about the second Part of the Pangti

1 NIRGUN (PRABHU) DI SAMAJH Gian ate Dhiaan Naal hundi hai Ji

2. NIRGUN (PRABHU) DE Dhiaan de SAMAJH Giaan Naal hundi hai Ji.

3. NIRGUN (PRABHU) DA GIAN Dhiaan Lagaan Naal SAMAJH aaonda hai JI

What you think seems correct Ji? Sangat please guide.
Reply Quote TweetFacebook
singh11000 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Vjkkvjkf. Can someone please tell me the vishraam
> for this shabad.
> Satgur meh shabad shabad meh satgur hai
> Nirgun giaan dhiaan samjhaavai jee

Khalsa Ji,

My understanding is that, Guru Ji are the embodiment of Naam. Similarly, Naam is personified in Guru Ji. In short, Satguru and Naam are one of the same. The creator is in Sargon form, but comes to earth in the form of Satguru, to enlighten folk...

Waheguru.
Reply Quote TweetFacebook
I think nirgun refers to us humans. That nirguns like us (without a single gun/quality), we r explained/samjavai with gian and dhian of shabad/satgur
Reply Quote TweetFacebook
Nimarta Ji, meanings seem to be so correct. NIRGUN should be for humans. Sorry for above post Ji.
Reply Quote TweetFacebook
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login