ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Home          Santhiya          Gurmat Bodh          Gurmat Literature          Message Board          Multimedia          Contact
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Meaning of "Naam Da Khanda Kharaknaaa"

Posted by jatinder_singh 
When Bhai Sahib says "Naam Da Khandaaa Kharaknaa" in his books, what does that mean? Many Gursikhs in this forum too use this phrase. Can someone explain what is this phrase used by Bhai Sahib? How does this happen, what and where does Gurumukh feel it (Naam Da Khanda)?
Reply Quote TweetFacebook
ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Reply Quote TweetFacebook
Depending on ones previous karam and present Kamaee , Naam can be recited at the beginning stage ( manually by the mouth) or automatically at the navel when the Khanda of Naam is in full force.

Bhai Sahib has spoken about this in full detail in his book Gurmat Naam Abhyiaas Kamaee at the end of the book ( Vidhi of Naam Abhyiaas)

You can read that book here.
[www.bsrstrust.org]
Reply Quote TweetFacebook
Dhanwaad g, Bhai Kulbir Singh and Suthra Singh jee....Will read the book.
Reply Quote TweetFacebook
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login